Skatteprocess  
/ 2020-07-15 10:25:20
Svenska staten riskerar skattesmäll på tiotals miljarder kronor
Skatteprocess  
/ 2020-01-27 17:51:50
Nytt HFD-avgörande om riktad (differentierad) utdelning på kvalificerade aktier
Skatteprocess  
/ 2019-06-18 13:57:06
Högsta förvaltningsdomstolen begär förhandsavgörande från EU-domstolen avseende de svenska ränteavdragsbegränsningsreglernas förenlighet med EU:s regler om etableringsfrihet
Skatteprocess  
/ 2018-11-23 17:27:29
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd avseende de svenska ränteavdragsbegränsningsreglernas förenlighet med EU-rätten  
Skatteprocess  
/ 2018-10-22 16:51:12
Kammarrätten i Stockholm har medgett avdrag för ränteutgifter som betalats till ett nederländskt bolag
Skatteprocess  
/ 2018-06-07 12:27:37
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar dom avseende carried interest