Om oss

Skeppsbron Skatt är Sveriges största oberoende skattekonsultföretag

Vi är ledande experter inom svensk och internationell företagsbeskattning samt mervärdesskatt och riktar oss  mot stora och medelstora företag inom alla branscher.

 

Fullservice och oberoende

Vi har kompetens att hantera alla typer av skattefrågor. Vår rådgivning är garanterat oberoende från andra rådgivningstjänster som exempelvis revision. Vi är ett unikt alternativ till den skatterådgivning som lämnas  av advokat- och revisionsbyråer.

 

Branschspecifik expertis 

Vi har den branschspecifika kunskap som krävs för att lämna rådgivning som är anpassad till våra kunders verksamhet och som tillför ekonomiskt mervärde.

 

Konkret rådgivning

Vi lämnar konkreta och tydliga råd oavsett vad frågeställningen gäller. Vi är ärliga och har lång erfarenhet av  att lämna kvalificerad rådgivning i alla skattefrågor.

 

Globalt nätverk

Vi är medlemmar i TAXAND, det främsta internationella nätverket av oberoende skatterådgivare.