Taxand

Skeppsbron Skatt är en av grundarna av Taxand, världens största nätverk av oberoende skatterådgivare som omfattar mer än 2000 skatterådgivare, inkluderat 400 partners, med etablering av lokal expertis i nära 50 länder.

Genom medlemskapet i Taxand kan Skeppsbron Skatt erbjuda snabb och oberoende skatterådgivning av högsta kvalitet varhelst i världen våra kunder är etablerade. Skeppsbron Skatt deltar också i Taxands bransch- och expertgrupper som träffas regelbundet för att identifiera möjligheter för våra kunder.