Fastighetsskatt  
/ 2020-05-04 15:03:06
HFD meddelar prövningstillstånd i frågan om utrangeringsavdrag när en byggnad delvis har rivits
Fastighetsskatt  
/ 2020-04-17 13:53:09
Hyresrabatter i vissa branscher
Fastighetsskatt  
/ 2019-10-14 13:37:13
Andelar i en s.k. oäkta bostadsrättsförening utgör lagertillgångar hos det avyttrande bolaget
Fastighetsskatt  
/ 2019-09-03 16:58:59
Nytt ställningstagande om medlemmens beskattning av bostadsförmån vid förändring av bostadsföretagets skatterättsliga status
Fastighetsskatt  
/ 2019-08-22 12:38:05
Förhandsbesked om metod för bedömning om en förening utgör privatbostadsföretag
Fastighetsskatt  
/ 2019-07-09 10:55:11
Tillägg för restvärde på stomme (s.k. stomtillägg) ska halveras vid beräkning av taxeringsvärde på byggnad
Fastighetsskatt  
/ 2019-06-26 10:05:01
Utvärdera nya taxeringsbeslut – undvik onödigt förhöjd fastighetsskatt
Fastighetsskatt  
/ 2019-06-11 16:47:13
HFD ger rätt till omedelbart avdrag för förbättrande reparation och underhåll
Fastighetsskatt  
/ 2019-05-24 11:40:01
Skatteverket kommenterar kontinuitetsprincipen för oäkta bostadsrättsföreningar som tar över en ekonomisk förening genom fusion
Fastighetsskatt  
/ 2019-04-29 12:17:29
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar dom avseende fastighetsskattesats på vindkraftverk
Fastighetsskatt  
/ 2019-04-29 11:49:55
Förhandsbesked gällande avdrag för ränta på koncerninterna lån enligt de nya ränteavdragsreglerna
Fastighetsskatt  
/ 2019-02-26 18:16:28
Kontinuitetsprincipen vid fusion ges företräde framför den särskilda beskattningen för privatbostadsföretag
Fastighetsskatt  
/ 2019-02-07 12:55:58
Skeppsbron Skatt på Fastighetsrättens dag!
Fastighetsskatt  
/ 2018-12-20 13:42:55
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i frågan om andelar i en s.k. oäkta bostadsrättsförening som avyttras av ett bolag är kapitaltillgångar eller lagertillgångar
Fastighetsskatt  
/ 2018-12-17 16:57:45
Förhandsbesked gällande en förenings status som privatbostadsföretag när en juridisk person äger viss del av varje andel eller viss del av de sammanlagda andelarna
Fastighetsskatt  
/ 2018-10-24 10:27:56
Sista minuten tips! - Dags att skicka in fastighetsdeklarationen
Fastighetsskatt  
/ 2018-04-11 10:38:55
Delvis nekat direktavdrag för utbyte av tvåglasfönster mot treglasfönster