Fastighetsskatt  
/ 2021-06-28 08:50:36
HFD bekräftar: Vid taxering av en byggnad under en genomgripande ombyggnation beräknas ett stomtillägg motsvarande stommens halva restvärde
Fastighetsskatt  
/ 2021-03-30 12:00:12
Fastighetstaxering - Är ni förberedda?
Klassificering fastighet  
/ 2021-03-18 15:27:43
HFD nekar utrangeringsavdrag när en byggnad inte har rivits i sin helhet
Fastighetsskatt  
/ 2019-07-09 10:55:11
Tillägg för restvärde på stomme (s.k. stomtillägg) ska halveras vid beräkning av taxeringsvärde på byggnad
Fastighetsskatt  
/ 2019-06-26 10:05:01
Utvärdera nya taxeringsbeslut – undvik onödigt förhöjd fastighetsskatt
Fastighetsskatt  
/ 2019-04-29 12:17:29
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar dom avseende fastighetsskattesats på vindkraftverk
Fastighetsskatt  
/ 2018-10-24 10:27:56
Sista minuten tips! - Dags att skicka in fastighetsdeklarationen