/ 2024-05-14 08:16:06
Motverka ökad fastighetsskatt från 2025
Fastighet & Bygg  
/ 2024-05-07 16:47:49
Skattefrågor vid fastighetsförvärv
Fastighetsskatt  
/ 2022-11-24 21:02:34
Nya skatteregler för indirekta avyttringar av fastigheter i Finland under nästa år 
Fastighetskatt  
/ 2022-10-10 15:35:53
Finland på väg att införa regler om beskattning av indirekt ägande av fastigheter
Fastighetskatt  
/ 2022-09-02 15:17:27
Nya stämpelskatteregler föreslås
Fastighetsskatt  
/ 2021-06-28 08:50:36
HFD bekräftar: Vid taxering av en byggnad under en genomgripande ombyggnation beräknas ett stomtillägg motsvarande stommens halva restvärde
Fastighetsskatt  
/ 2021-03-30 12:00:12
Fastighetstaxering - Är ni förberedda?
Klassificering fastighet  
/ 2021-03-18 15:27:43
HFD nekar utrangeringsavdrag när en byggnad inte har rivits i sin helhet
Fastighetsskatt  
/ 2019-07-09 10:55:11
Tillägg för restvärde på stomme (s.k. stomtillägg) ska halveras vid beräkning av taxeringsvärde på byggnad
Fastighetsskatt  
/ 2019-06-26 10:05:01
Utvärdera nya taxeringsbeslut – undvik onödigt förhöjd fastighetsskatt
Fastighetsskatt  
/ 2019-04-29 12:17:29
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar dom avseende fastighetsskattesats på vindkraftverk
Fastighetsskatt  
/ 2018-10-24 10:27:56
Sista minuten tips! - Dags att skicka in fastighetsdeklarationen