Fastighetstaxering - Är ni förberedda?

Under hösten 2021 genomförs förenklad fastighetstaxering av hyreshusenhet och ägarlägenhet. Deklarationerna skickas ut i början av oktober med ordinarie inlämning 1 november.

Prisutvecklingen under 2018-2020 ligger till grund för nya taxeringsvärden och indikerar förhöjda taxeringsvärden och därmed högre fastighetsskatteuttag från 2022.

Vid uthyrning och övervältring av fastighetsskatten på hyresgästen påverkas driftnettot långsiktigt negativt. Vid projekt och vakanser utgör fastighetsskatten en direkt kostnad.

Genom våra beprövade arbetsmetoder kan onödiga taxeringsvärdeökningar undvikas samtidigt som möjligheter för att återvinna för hög fastighetsskatt kan identifieras. Vår arbetsmetod är effektiv och reducerar tidsåtgång. Vår erfarenhet är även att vår arbets-metod reducerar onödiga processer hos Skatteverket och i domstol.

En tidig planering är viktigt för att deklarationsprocessen ska bli effektiv och kvalitetssäker.

Vi presenterar gärna vår arbetsmetod och hur vårt team kan assistera er på bästa sätt. Låter detta intressant,  kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte.