Malin Wyrén Strömqvist

Malin är inriktad på inkomstskattefrågor inom fastighets- och byggbranschen. Malin är specialiserad på skattemässig klassificering och kostnadsföring av investeringar i fastigheter vid bl.a. förvärv, ny-, till- eller ombyggnad och är även fokuserad på fastighetsskatt/taxering.

Karriär
 • Skeppsbron Skatt
  2016 -
 • CauseyWestling
  2014-2016
 • Masterexamen affärsjuridik, Int. Handelshögskolan Jönköping
  2009-2014
 • Tilburg University
  2013