Henrik Kaarme

Henrik arbetar med inkomstskattefrågor inom fastighets- och byggbranschen. Henrik är specialiserad inom fastighetsskatt/fastighetstaxering och även fokuserad på skattemässig klassificering och kostnadsföring av investeringar i fastigheter vid bl.a. förvärv, ny-, till- eller ombyggnad.

Karriär
 • Skeppsbron Skatt
  2015 -
 • Deloitte
  2007-2015
 • Carnegie Investment Bank
  2004-2007
 • Skatteverket
  2004-2004
 • Fil. Kand., Uppsala universitet
  2004
 • Jur. kand., Uppsala universitet
  2004