Henrik Kaarme

Henrik arbetar med inkomstskattefrågor inom fastighets- och byggbranschen. Henrik är specialiserad inom fastighetsskatt/fastighetstaxering och även fokuserad på skattemässig klassificering och kostnadsföring av investeringar i fastigheter vid bl.a. förvärv, ny-, till- eller ombyggnad.

Karriär
  • Skeppsbron Skatt
    2015 -
  • Deloitte
    2007-2015
  • Carnegie Investment Bank
    2004-2007
  • Skatteverket
    2004-2004
  • Fil. Kand., Uppsala universitet
    2004
  • Jur. kand., Uppsala universitet
    2004