Nya skatteregler för indirekta avyttringar av fastigheter i Finland under nästa år 

Som vi tidigare skrivit om kommer, under början av 2023, ett nytt regelverk träda i kraft i Finland som innebär att indirekta avyttringar av fastigheter belägna i Finland kommer att bli föremål för finsk kapitalvinstbeskattning.  

De nya reglerna omfattar avyttring av andelar i bolag vars tillgångar direkt eller indirekt till minst 50 procent utgörs av finska fastigheter under de senaste 365 dagarna före försäljningen och omfattar alla fastighetsstrukturer (inklusive utländska), oberoende av juridisk form och antal holdingbolag. Undantag görs för noterade bolag och reglerna kommer inte att påverka skattebefriade fastighetsägare som t.ex. investeringsfonder. 

Påverkas ni av de nya reglerna? Kan effekterna av de nya reglerna lindras? Vi bjuder in till enskilda samtal tillsammans med Borenius, vår samarbetspartner i Finland genom Taxand-nätverket, för att diskutera er situation och möjliga åtgärder. 

För mer information om reglerna, vänligen se vår tidigare nyhetsartikel samt bilagd information från Borenius.  

 

Kontakta din skatterådgivare på Skeppsbron Skatt.