Internationell beskattning  
/ 2021-10-18 13:37:26
Uppdaterad överenskommelse för Pelare 1 och 2
Internationell beskattning  
/ 2021-02-08 14:52:10
Uppdaterad vägledning från OECD - COVID-19-krisens effekter på skatteavtal
Internationell beskattning  
/ 2020-10-15 14:44:34
OECD publicerar ”Reports on the blueprints of Pillar One and Pillar Two”
Internationell beskattning  
/ 2020-01-31 15:45:23
Ändringar i skatteavtalet med Brasilien
Internationell beskattning  
/ 2019-11-15 12:52:09
Nytt diskussionsunderlag från OECD - Global Anti-Base Erosion (GloBE) Proposal