Företagsbeskattning  
/ 2024-02-05 09:48:52
Nekat ränteavdrag vid koncerninterna förvärv av delägarrätter strider mot etableringsfriheten
Internationell beskattning  
/ 2023-03-29 14:00:37
HFD mål nr 3829–22 – Avräkning av utländsk skatt
Internationell beskattning  
/ 2023-02-07 17:44:39
Delbetänkande avseende global minimibeskattning har överlämnats till regeringen
Internationell beskattning  
/ 2023-01-30 14:38:06
Taxand international Tax Webinar - Pillar 2
Internationell beskattning  
/ 2023-01-27 13:00:32
Högsta förvaltningsdomstolen begär förhandsavgörande från EU-domstolen gällande beskattningen av utländska offentliga pensionsinstitut
Internationell beskattning  
/ 2023-01-16 16:44:38
Bedriver du global affärsverksamhet i Sverige?
Internationell beskattning  
/ 2022-12-14 14:09:04
EU:s medlemsländer har nått överenskommelse om global minimibeskattning.
Internationell beskattning  
/ 2021-10-18 13:37:26
Uppdaterad överenskommelse för Pelare 1 och 2
Internationell beskattning  
/ 2021-02-08 14:52:10
Uppdaterad vägledning från OECD - COVID-19-krisens effekter på skatteavtal
Internationell beskattning  
/ 2020-10-15 14:44:34
OECD publicerar ”Reports on the blueprints of Pillar One and Pillar Two”
Internationell beskattning  
/ 2020-01-31 15:45:23
Ändringar i skatteavtalet med Brasilien
Internationell beskattning  
/ 2019-11-15 12:52:09
Nytt diskussionsunderlag från OECD - Global Anti-Base Erosion (GloBE) Proposal