Klassificering fastighet  
/ 2021-05-25 15:16:19
Nekat URB-avdrag vid installation av pentryn i studentrum
Klassificering fastighet  
/ 2021-03-18 15:27:43
HFD nekar utrangeringsavdrag när en byggnad inte har rivits i sin helhet
Fastighetsskatt  
/ 2020-10-16 12:14:38
Utredning om stämpelskatt vid fastighetsreglering och klyvning
Klassificering fastighet  
/ 2020-05-04 15:03:06
HFD meddelar prövningstillstånd i frågan om utrangeringsavdrag när en byggnad delvis har rivits
Klassificering fastighet  
/ 2019-06-11 16:47:13
HFD ger rätt till omedelbart avdrag för förbättrande reparation och underhåll
Klassificering fastighet  
/ 2018-04-11 10:38:55
Delvis nekat direktavdrag för utbyte av tvåglasfönster mot treglasfönster