Nekat URB-avdrag vid installation av pentryn i studentrum

Installation av pentryn i studentbostäder är inte omedelbart avdragsgilla med stöd av det utvidgade reparationsbegreppet

I ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (63-20/D) har nämnden meddelat att utgifterna för installation av pentryn i studentlägenheter samt ombyggnad av gemensamhetskök till nya lägenheter inte kan dras av omedelbart med stöd av det utvidgade reparationsbegreppet.

Sökanden avsåg att bygga pentryn i befintliga studentrum samt bygga om befintliga gemensamhetskök till nya studentlägenheter alternativt att renovera befintliga kök.

Enligt nämnden kräver normalt inte uthyrning av bostadslägenheter några ändringsarbeten, till skillnad från uthyrning av affärs- eller kontorslokaler. Enligt nämnden utgör ombyggnaderna därmed inte åtgärder som normalt och med viss regelbundenhet förekommer i den skattskyldiges verksamhet. Motiverat av detta nekades omedelbart avdrag med stöd av det utvidgade reparationsbegreppet.

Vår kommentar

Utgången av förhandsbeskedet går i linje med t.ex. kammarrättspraxis där omedelbart avdrag nekats vid inredning av nya duschrum i befintliga klädkammare i bostadslägenheter.

Beskedet är enligt vår bedömning dock restriktivt motiverat då det antyder att det utvidgade reparationsbegreppet i princip inte kan tillämpas för åtgärder i bostäder.

Förhandsbeskedet är överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen som vi ser fram emot ett förtydligande ifrån.

Hör gärna av er till oss för ytterligare rådgivning.