Delvis nekat direktavdrag för utbyte av tvåglasfönster mot treglasfönster

I en nyligen meddelad dom från Kammarrätten i Göteborg nekades ett bolag delvis direktavdrag för reparations- och underhållskostnader (19 kap. 2 § IL) avseende utbyte av tvåglasfönster i trä mot aluminiumbeklädda treglasfönster i trä.

Kammarrätten instämde i förvaltningsrättens bedömning. Förvaltningsrätten anförde att kostnader för utbyte av fönster är att se som reparations- och underhållskostnader. Avdraget för denna typ av kostnad ska dock begränsas till en beräknad kostnad för fönster av ursprungligt eller därmed likvärdigt material med de fönster som byts ut. Domstolen ansåg att tvåglasfönster i trä inte kan likställas med aluminiumbeklädda treglasfönster i trä och eftersom bolaget enligt domstolen inte tillhandahållit någon konkret utredning om skillnaden i pris mellan de två fönstertyperna valde domstolen därför att gå på Skatteverkets linje och endast medge direktavdrag med 70 % av utgiften för utbytet av fönster. Överstigande utgift (30 %) fick skrivas av genom årliga värdeminskningsavdrag på byggnad.

Vi delar Kammarrätten och Skatteverkets bedömning men vill samtidigt påpeka att målets utgång var beroende av att domstolen ansåg att bolaget inte tillhandahållit tillräcklig bevisning.

Vid frågor kontakta:

Mikael Löwhagen,
mobil 073-640 91 45
[email protected]

Richard Hedin Thyr,
mobil 073-640 91 61
[email protected]

Henrik Kaarme,
mobil 073-640 91 63
[email protected]

Debora Eriksson,
mobil 073-640 91 66
[email protected]