Svenska staten riskerar skattesmäll på tiotals miljarder kronor

Just nu pågår ett mål i EU-domstolen som kan medföra en stor skattesmäll för svenska staten. Om Svenska staten förlorar målet kommer staten att tvingas återbetala skatt till ett stort antal företag som nekats ränteavdrag. De felaktigt nekade ränteavdragen kan enligt Skatteverkets beräkningar uppgå till 10-15 miljarder kronor per år från och med 2013.

Utöver de kännbara ekonomiska konsekvenserna för staten skulle en fällande dom från EU-domstolen innebära svidande kritik mot hur Sverige följer EU-rättsliga grundprinciper.

Magnus Larsén från Skeppsbron Skatt är ombud i ett nu aktuellt mål och förde det svenska bolagets talan vid muntlig förhandling i EU-domstolen i Luxemburg den 9 juli i år. 

– De svenska ränteavdragsreglernas förenlighet med EU-rätten har varit en omdiskuterad fråga i över tio år. Jag har gott hopp om att EU-domstolen går på vår linje. Detta är en mycket viktig fråga för svenska företags möjlighet till affärsmässig finansiering, och principiellt hur svensk lag måste följa grundläggande EU-regler, säger Magnus Larsén. 

De svenska ränteavdragsreglerna innebär att svenska företag i vissa fall inte får skatteavdrag för räntor som betalats till utländska koncernbolag. Reglerna kom till för att begränsa så kallade räntesnurror, men utformades väldigt brett vilket medfört att avdrag för ränta på lån från bolag i andra länder nekats på ett sådant sätt att reglerna har ifrågasatts ur ett EU-rättsligt perspektiv.  

EU-domstolen väntas komma med ett avgörande till hösten. 

Hör gärna av er till oss för rådgivning kring såväl förändringarna av lagstiftningen som att stötta er i att sätta interna processer för att säkerställa att ni, tillsammans med de utländska bolag ni samarbetar med, följer det nya regelverket.