Jari Burmeister
Styrelseordförande, Partner, Jur.dr
Stockholm

Jur.dr Jari Burmeister är arbetande styrelseordförande för Skeppsbron Skatt. Jari arbetar med klienter inom många branscher, med ett särskilt fokus på internationellt verksamma koncerner inom tillverkningsindustrin, Health care & Life science och energi & råvaror. Jari arbetar även med investmentföretag, fastighetsbolag, bank och försäkring, stiftelser och ideella organisationer. Jari biträder sina klienter med såväl löpande rådgivning som rådgivning i samband med köp- och försäljningar, avknoppningar, interna omstruktureringar, nyetableringar, refinansieringar, incitamentsprogram, börsintroduktioner och policyfrågor. Därutöver representerar Jari klienter i skatterevisioner och skatteprocesser. Sedan 2008 är Jari huvudredaktör för Svensk Skattetidning och har också publicerat ett stort antal artiklar i skatterättsliga tidskrifter.

Karriär
 • Juris doktorsexamen, Uppsala universitet
  2017
 • Juris licentiatexamen, Handelshögskolan i Stockholm
  2012
 • Skeppsbron Skatt
  2003 -
 • KPMG
  1997-2003
 • Skatteverket
  1992-1997
 • Civilekonomexamen, Stockholms universitet
  1992