Jari Burmeister
Styrelseordförande, Partner, Jur.dr
Stockholm
Fokusområden
 • Inkomstskatt
 • Internationell beskattning
 • Internprissättning
 • Skatteprocess

Jur.dr Jari Burmeister är arbetande styrelseordförande för Skeppsbron Skatt. Jari arbetar med klienter inom många branscher, med ett särskilt fokus på internationellt verksamma koncernen inom tillverkningsindustrin, Health care & Life science och energi & råvaror. Jari arbetar även med investmentföretag, fastighetsbolag, bank och försäkring, stiftelser och ideella organisationer. Jari biträder sina klienter med såväl löpande rådgivning som rådgivning i samband med köp- och försäljningar, avknoppningar, interna omstruktureringar, nyetableringar, refinansieringar, incitamentsprogram, börsintroduktioner och policyfrågor. Därutöver representerar Jari klienter i skatterevisioner och skatteprocesser. Sedan 2008 är Jari huvudredaktör för Svensk Skattetidning och har också publicerat ett stort antal artiklar i skatterättsliga tidskrifter.

Karriär
 • Juris doktorsexamen, Uppsala universitet
  2017
 • Juris licentiatexamen, Handelshögskolan i Stockholm
  2012
 • Skeppsbron Skatt
  2003 -
 • KPMG
  1997-2003
 • Skatteverket
  1992-1997
 • Civilekonomexamen, Stockholms universitet
  1992