Close popup button
Hej!
Har du en fråga gällande Internprissättning?
Kontakta oss!
Internprissättning

I takt med den ökade globaliseringen etablerar sig fler företag på marknader utanför Sverige. Detta innebär att antalet koncerninterna transaktioner ökar och att frågor kring internprissättning aktualiseras. Tack vare vår djupa och breda erfarenhet av internprissättningsfrågor, samt vår förmåga att se den affärs- och skattemässiga helheten, kan Skeppsbron Skatt erbjuda heltäckande och praktiskt tillämpbar rådgivning avseende t.ex. omstruktureringar, transaktioner av immateriella tillgångar, processer, prissättningsbesked (Advance Pricing Agreement) och ömsesidiga överenskommelser (Mutual Agreement Procedures), prissättningspolicys och dokumentation.

Genom vårt internationella nätverk, Taxand, kan vi dessutom erbjuda snabb och oberoende lokal rådgivning av högsta kvalitet varhelst i världen våra kunder är etablerade.

Vi arbetar med kunder inom flertalet branscher bl.a. industri, finans, detaljhandel, IT, livsmedel, råvaror, läkemedel- och life science mm.