Close popup button
Hej!
Har du en fråga gällande Sjöfart och Transporter?
Kontakta oss!
Sjöfart och Transporter

Skeppsbron Skatt har omfattande erfarenhet av att biträda bolag verksamma inom sjöfart och transportbranschen med skatterättslig rådgivning. Våra experter inom området har stor insikt och förståelse för branschspecifika frågor genom mångårig erfarenhet av att arbeta med bolag inom sjöfart och transportbranschen.

Vi arbetar i team utifrån de specialistkompetenser som uppdraget kräver. Vi har kompetens att hjälpa till med alla skattefrågor som kan aktualiseras, bl.a. inom inkomstskatt, internationell beskattning, mervärdesskatt, tonnagebeskattning och tull. Vi hjälper er bl.a. med löpande rådgivning, förvärv- och avyttringar, omstruktureringar och finansieringsfrågor m.m.

Lina Engman
Partner, Indirekt skatt