Close popup button
Hej!
Har du en fråga gällande Energi och Råvaror?
Kontakta oss!
Energi och Råvaror

Skeppsbron Skatt har omfattande erfarenhet av att biträda bolag verksamma inom energi- och råvarubranschen med skatterättslig rådgivning. Våra experter inom området har stor insikt och förståelse för branschspecifika frågor genom mångårig erfarenhet av att arbeta med bolag inom energi- och råvarubranschen.

Vi arbetar i team utifrån de specialistkompetenser som uppdraget kräver. När frågeställningarna innefattar internationella transaktioner/flöden arbetar tillsammans med vårt internationella nätverk Taxand. Vi har kompetens att hjälpa till med alla skattefrågor som kan aktualiseras, bl.a. inom inkomstskatt, internationell beskattning, mervärdesskatt samt tull och punktskatter.

Vi hjälper er med alla frågor som rör inkomstskatt, löpande rådgivning och compliance kopplat till hantering av varor under skatteuppskov, frågeställningar kring import och lagring av punktskattepliktiga varor, klassificering av produkter m.m.

Jari Burmeister
Styrelseordförande, Senior Partner, Jur.dr