Close popup button
Hej!
Har du en fråga gällande Tillverkning och industri?
Kontakta oss!
Tillverkning och industri

Vår branschgrupp för rådgivning gentemot tillverkande företag och industriföretag innehåller några av landets mest erfarna skatterådgivare.

Vi är specialister och dedikerade när det gäller inkomst-, mervärdes- och punktskatter samt tullfrågor kopplade till tillverkning och industri. Vi arbetar vid behov i team utifrån de specialistkompetenser som varje uppdrag kräver. Vi samarbetar i internationella frågor med kollegor inom vårt internationella nätverk Taxand.

Tillverknings- och industribranschen är en av de största branscherna i Sverige men även internationellt. Syftet med vår rådgivning är att tillhandahålla tydliga och relevanta råd.

Våra kunder är nationella och internationella företag samt multinationella koncerner.

Vår rådgivning omfattar bl.a. löpande rådgivning, nationella och internationella transaktioner, omstruktureringar och utlandsetableringar, skattefrågor vid finansiering och uppsättande av supply chain, internprissättning, bedömning av varuflöden ur momssynpunkt samt säkerställande av företagets punktskatte- och tullhantering.