Close popup button
Hej!
Har du en fråga gällande Internationell beskattning?
Kontakta oss!
Internationell beskattning

Vi har lång erfarenhet av att stödja koncerner med global verksamhet med frågor gällande internationell beskattning. I gruppen finns några av landets mest erfarna skatterådgivare inom internationell företagsbeskattning, skatteavtalsrätt och EU-rätt.

Vi arbetar i team utifrån de specialistkompetenser som uppdragen kräver. Vi levererar kundanpassade råd i alla typer av internationella skattefrågor med högsta kvalitet och hög leveranskapacitet. Mot bakgrund av det mycket föränderliga och komplexa skattesystemet, särskilt på det internationella området, kommer vår rådgivning säkerställa att ditt företag följer och efterlever utvecklingen.

Tillsammans med vårt internationella nätverk, Taxand, erbjuder vi rådgivning vid exempelvis internationella transaktioner, omstruktureringar och utlandsetableringar, skattefrågor vid finansiering och kapitalstruktur, kupongskatt och andra källskatter samt avräkningsfrågor.

Jari Burmeister
Styrelseordförande, Senior Partner, Jur.dr