Close popup button
Hej!
Har du en fråga gällande Inkomstskatt?
Kontakta oss!
Inkomstskatt

Vår grupp inom inkomstskatt består av några av landets mest erfarna skatterådgivare. Vi erbjuder skatterådgivning baserad på högsta kompetens, nytänkande och branschkunskap.

Mot bakgrund av det mycket föränderliga och komplexa skattesystemet kommer vår rådgivning ge dig ökad kontroll som säkerställer en hållbar skattesituation för ditt företag. Vår ambition är att rådgivningen ska bidra till långsiktiga värden och ge full trygghet.

Vi tillhandahåller rådgivning i samband med finansiering, bedömning av avdragsrätt för ränteavdrag, planering av skatteeffektiv vinsthemtagning, omstruktureringar, konsekvensanalys i samband med nya skatteregler.

Vidare erbjuder vi rådgivning i samband med bokslut, upprättande och granskning av skatteberäkningar, upprättande och granskning av deklarationer, inrapportering av skatter och avgifter samt planering av resultatutjämning inom koncern.
Vid delårs- och helårsbokslut säkerställer vi en effektiv skatteberäkning och resultatplanering med hjälp av vårt skatteberäkningsverktyg.

Läs mer om Skeppsbron Skatts Skatteberäkningsverktyg