Inkomstskatt

Vår grupp inom inkomstskatt består av några av landets mest erfarna skatterådgivare. Vi erbjuder skatterådgivning baserad på högsta kompetens, nytänkande och branschkunskap. Vår ambition är att rådgivningen bidrar till långsiktiga värden och full trygghet. Mot bakgrund av det mycket föränderliga och komplexa skattesystemet kommer vår rådgivning att ge dig ökad kontroll som säkerställer en hållbar skattesituation för ditt företag.

Vi erbjuder bl.a. löpande rådgivning, rådgivning i samband med bokslut, upprättande och granskning av skatteberäkningar, upprättande och granskning av deklarationer, inrapportering av skatter och avgifter samt planering av resultatutjämning inom koncern. Vi arbetar med webbaserade verktyg som säkerställer er regelefterlevnad.

Därutöver tillhandahåller vi exempelvis rådgivning i samband med finansiering, bedömning av avdragsrätt för ränteavdrag, planering av skatteeffektiv vinsthemtagning, omstruktureringar, konsekvensanalys i samband med nya skatteregler.