Evelina Hemsedahl

Evelina är specialiserad inom svensk och internationell företagsbeskattning och arbetar med såväl svenska som utländska klienter. Hon har varit verksam som skatterådgivare sedan 2007 och har stor erfarenhet av att arbeta med ägarledda, kommunala och börsnoterade företag av olika storlek. Evelina arbetar även med skattefrågor kopplade till individer såsom 3:12-regelverket och ägarplanering, generationsskiften och utflytt till/från Sverige. Evelina har särskild erfarenhet av skattefrågor kopplade till fastighetssektorn, omstruktureringar och transaktioner. Därutöver arbetar hon även med skatt från ett bolagsstyrningsperspektiv, och frågor såsom skattepolicy, rapportering och skattestrategi Evelina är också en del av teamet bakom Sustainable Tax, vårt verksamhetsområde inom hållbarhet, skatt och finansiell rapportering.

Karriär
 • Skeppsbron Skatt
  2020-
 • Advokatfirman Lindahl
  2019-2020
 • Deloitte
  2007-2019
 • Juristexamen, Lunds universitet
  2007