Maria Norlin
Maria har lång erfarenhet som rådgivare till både svenska och utländska klienter, verksamma i olika branscher. Särskilt fokus har Maria på internationell beskattning och på koncerners skattefrågor, såsom bl.a. skatterapportering och deklarationer, skattekonsolidering, källskattefrågor och avräkning av utländsk skatt, omstruktureringar inom Sverige och gränsöverskridande, nya etableringar, finansieringsfrågor och skatterevisioner.
Karriär
 • Skeppsbron Skatt
  2010 -
 • Deloitte
  2001-2010
 • Deloitte Peking
  2004
 • Jur. kand., Lunds universitet
  2002