Close popup button
Hej!
Har du en fråga gällande Tillväxtföretag?
Kontakta oss!
Tillväxtföretag

Vår grupp för Tillväxtföretag består av några av landets mest erfarna skatterådgivare.

Vi är specialister och dedikerade när det gäller inkomstskatt och moms, som innefattar såväl svensk som internationell företagsbeskattning och de särskilda skatteregler som gäller för fåmansföretag och dess ägare. Vi arbetar i team utifrån de specialistkompetenser som varje uppdrag kräver.

Syftet med vår rådgivning är att skapa långsiktiga värden och säkerställa en hållbar skattesituation för ditt företag. Våra kunder finns inom alla branscher och utgörs av allt från ”start-ups” till bolag noterade på exempelvis Aktietorget, First North eller OMX Stockholm Small Cap.

Vi hjälper er med löpande skatterådgivning avseende inkomstskatt och moms, transaktioner, 3:12-frågor, implementering av incitamentsprogram, struktureringsfrågor som beaktar både bolagsfrågor och ägarfrågor mm. Vi bistår även våra kunder i samband med börsintroduktion och utlandsetablering. Därutöver bistår vi våra kunder med exempelvis råd i samband med finansiering och refinansiering, bedömning av avdragsrätt för räntekostnader och rådgivning i samband med generationsskiften.