Compliance/TMP

Skeppsbron Skatt hjälper till med rådgivning i alla frågor avseende skatt och compliance. Det inkluderar bl.a. upprättande och granskning av deklarationer för alla typer av skatteslag (inkomstskatt, moms, punktskatt, fastighetsskatt osv).

Vi har betydande erfarenhet av compliancearbete och har en effektiv arbetsmetod.

För att underlätta och effektivisera arbetet har vi skapat en plattform, TMP (”Tax Management Platform”) med ett antal applikationer som underlättar den praktiska hanteringen och ser till att allt blir dokumenterat på ett bra sätt;

  • Applikation för  hantering av momsdeklarationer, t.ex. vid momsregistreringar i olika länder eller shared service centers – VAT Reporting Tool (”VRT”)
  • Applikation för hantering av inkomstskattedeklarationer – Corporate Income Tax Reporting Tool (”CIT-RT”)
  • Applikation för Lokaler, Investeringar och Simuleringar (”ALIS”); underlättar hantering av jämkning samt frivillig skattskyldighet för moms (inkl. jämkningsberäkning samt simulering av momskompensation vid momsfri uthyrning)
  • Applikation för  hantering av fastighetstaxering (”FASTAX”)