Close popup button
Hej!
Har du en fråga gällande Tax Management Platform?
Kontakta oss!
Tax Management Platform

För att underlätta och effektivisera arbetet med olika typer av deklarationer har vi skapat en plattform, TMP (”Tax Management Platform”) med ett antal applikationer som underlättar den praktiska hanteringen av deklarationsarbetet och ser till att allt blir dokumenterat på ett bra sätt;

  • Applikation för  hantering av momsdeklarationer, t.ex. vid momsregistreringar i olika länder eller shared service centers – VAT Reporting Tool (”VRT”)
  • Applikation för Lokaler, Investeringar och Simuleringar (”ALIS”); underlättar hantering av jämkning samt frivillig skattskyldighet för moms (inkl. jämkningsberäkning samt simulering av momskompensation vid momsfri uthyrning)
  • Applikation för  hantering av fastighetstaxering (”FASTAX”)  
  • Applikation för hantering av inkomstskattedeklarationer – Corporate Income Tax Reporting Tool (”CIT-RT”)


Hör av dig till oss om du vill ha ytterligare information om någon av applikationerna.