Close popup button
Hej!
Har du en fråga gällande Sustainable Tax?
Kontakta oss!
Sustainable Tax

Både skatte- och hållbarhetsområdet blir alltmer reglerat och därför är det viktigt att säkerställa att skattehanteringen är i linje med rådande lagstiftning. Därtill har både EU Taxonomin och det internationella oberoende standardiseringsorganet ”Global Reporting Initiative” (GRI) satt skattefrågor på hållbarhetskartan i större utsträckning än tidigare. 

Stora koncerner förväntas numera kommunicera hur de arbetar med strategiska skattefrågor samt hur de allokerar vinster och skattekostnader på den globala marknaden.  

I samarbete med konsultbyrån Ethos International som dedikerat arbetar med hållbarhetsfrågor lanserar vi nu Sustainable Tax, ett heltäckande verksamhetsområde inom hållbarhet, skatt och finansiell rapportering.  

Skatt är ett område som är viktigt för svenska och internationella företag att kommunicera kring, det är även viktigt att skattehanteringen är rättvisande. Dels behöver den vara korrekt och transparent, dels behöver företagen se till att ha ett bra samarbete med bland andra skattemyndigheterna.  

Många stora koncerner väljer att kommunicera dessa aspekter till allmänheten och investerare genom att till exempel offentligt tillgängliggöra sina skattepolicys. Vi ser även att företag genomför hållbarhetsdrivna omstruktureringar och exempelvis flyttar hem sin produktion från asiatiska länder till Europa för att minska transportkostnader, utsläpp och säkerställa goda arbetsförhållanden. Sådana omstruktureringar medför en mängd skattekonsekvenser som vi på Skeppsbron Skatt kan bistå med att utreda och hantera på ett korrekt sätt.  

Sustainable Tax – för vem? 

Tjänsten är riktad till samtliga företag som önskar ta sin skattehantering till nästa nivå och säkerställa att den är i linje med olika hållbarhetsstandarder. Erbjudandet är exempelvis riktat till följande grupper: 

  • Företag som omfattas av hållbarhetsrapportering och har valt att inkludera skatt i sin hållbarhetsrapport eller träffas av kommande EU-lagstiftning 
  • Företag som önskar säkerställa att de når upp till miniminivån för OECD’s riktlinjer gällande hållbart affärsbeteende avseende skatt och andra hållbarhetsstandarder.  
  • Företag som genomför omstruktureringar som drivs av hållbarhetsskäl.  
  • Företag som vill utforska hållbara finansieringslösningar.  

Ethos – vår samarbetspartner! 

Ethos International är en konsultbyrå som dedikerat arbetar med hållbarhetsfrågor. Under våren 2022 inledde vi ett samarbete med Ethos som även innefattar redovisningsspecialister hos Aspia. 

Tillsammans har vi möjligheten att erbjuda ett heltäckande erbjudande inom hållbarhet, skatt och finansiell rapportering.  

Har ni frågor eller vill veta mer? Kontakta oss!