ivermectina para que sirve en humanos dosis adultos ivermectin for humans for sale in south africa how long does it take for ivermectin to kill parasites ivermectin side effects in hindi ivermectina serve para verme de cachorro how to administer ivermectin to dogs
Health care och life science

Vår grupp för health care och life science består av några av landets mest erfarna skatterådgivare.

Vi är specialister och dedikerade när det gäller inkomst-, mervärdes- och punktskatter samt tullfrågor kopplade till health care & life science.

Vi arbetar i team utifrån de specialistkompetenser som varje uppdrag kräver. Vårt arbete sker tillsammans med andra branschspecialister inom vårt internationella nätverk Taxand.

Våra kunder är nationella och internationella företag samt aktörer inom offentlig sektor som verkar inom hälsa, sjukvård och life science (exempelvis läkemedel, bioteknik, diagnostik och medicinteknik).

Vår rådgivning består bl.a. av löpande rådgivning, nationella och internationella transaktioner, omstruktureringar och utlandsetableringar, skattefrågor vid finansiering, internprissättning, strukturering och bedömning av branschspecifika produkter såsom t.ex. blodprodukter och läkemedelsprodukter

Jari Burmeister
Styrelseordförande, Partner, Jur.dr
Mats Holmlund
Partner, Indirekt skatt