Close popup button
Hej!
Har du en fråga gällande Health care och life science?
Kontakta oss!
Health care och life science

Vår grupp för health care och life science består av några av landets mest erfarna skatterådgivare.

Vi är specialister och dedikerade när det gäller inkomst-, mervärdes- och punktskatter samt tullfrågor kopplade till health care & life science.

Vi arbetar i team utifrån de specialistkompetenser som varje uppdrag kräver. Vårt arbete sker tillsammans med andra branschspecialister inom vårt internationella nätverk Taxand.

Våra kunder är nationella och internationella företag samt aktörer inom offentlig sektor som verkar inom hälsa, sjukvård och life science (exempelvis läkemedel, bioteknik, diagnostik och medicinteknik).

Vår rådgivning består bl.a. av löpande rådgivning, nationella och internationella transaktioner, omstruktureringar och utlandsetableringar, skattefrågor vid finansiering, internprissättning, strukturering och bedömning av branschspecifika produkter såsom t.ex. blodprodukter och läkemedelsprodukter