Mac Berlin
Fokusområden
 • Inkomstskatt
 • Internationell beskattning
 • Skatteprocess

Mac är Managing Partner/VD för Skeppsbron Skatt. Mac arbetar med klienter inom flera branscher, med ett särskilt fokus på bolag verksamma inom fastighetsbranschen samt bank- och försäkringsbranschen. Mac biträder sina klienter med såväl löpande rådgivning som rådgivning i samband med transaktioner och omstruktureringar. Därutöver har Mac lång erfarenhet av skatterevisioner och skatteprocesser.

Karriär
 • Skeppsbron Skatt
  2004 -
 • EY
  2001-2004
 • Jur. kand., Uppsala universitet
  2001