Mac Berlin

Mac arbetar med klienter inom flera branscher, med ett särskilt fokus på bolag verksamma inom fastighetsbranschen samt bank- och försäkringsbranschen. Mac biträder sina klienter med såväl löpande rådgivning som rådgivning i samband med transaktioner och omstruktureringar. Därutöver har Mac lång erfarenhet av skatterevisioner och skatteprocesser.

Karriär
  • Skeppsbron Skatt
    2004 -
  • EY
    2001-2004
  • Jur. kand., Uppsala universitet
    2001