Close popup button
Hej!
Har du en fråga gällande Bank, finans och försäkring?
Kontakta oss!
Bank, finans och försäkring

Vår grupp för bank, finans och försäkring består av några av landets mest erfarna skatterådgivare.

Vi är specialister och dedikerade när det gäller inkomst-, kupong-, avkastnings- och mervärdesskatt, som innefattar såväl nationella som internationella skattefrågor. Vi arbetar i team utifrån de specialistkompetenser som varje uppdrag kräver. Vårt arbete sker tillsammans med andra branschspecialister inom vårt internationella nätverk Taxand.

Den finansiella sektorn står inför betydande förändringar och komplexa skattemässiga frågeställningar mot bakgrund av den regulatoriska utvecklingen och ökade rapporteringskrav. Syftet med vår rådgivning är att skapa långsiktiga värden och säkerställa en hållbar skattesituation för våra kunder.

Våra kunder är bl.a. banker, försäkringsföretag, kapitalförvaltare och fondstrukturer.

Vår rådgivning omfattar bl.a. skattebedömningar av nationella och internationella transaktioner, omstruktureringar, strukturering och bedömning av finansiella produkter, strukturering och bedömning av olika typer av fonder, optimering av källskattekostnader, internprissättning, genomgång av skatterapportering, återvinning av svensk och utländsk källskatt på aktieutdelningar, avräkning av utländsk skatt och FATCA-projekt, uppsättande av hållbara modeller för hantering av avdragsrätt (pro rata) m.m.