Ingrid Faxing

Ingrid har över åtta års erfarenhet av internprissättning och är practice area leader för internprissättningsgruppen hos Skeppsbron Skatt. Hon arbetar med klienter inom flera branscher såsom industri, läkemedel, IT och energi. Ingrid anlitas ofta för rådgivning gällande omstruktureringar, planeringsstudier, policies, transaktioner som avser immateriella tillgångar och skatteprocesser. Utöver skatterådgivningen har Ingrid publicerat artiklar i svenska och internationella skatterättsliga tidskrifter.

Karriär
 • Skeppsbron Skatt
  2015 -
 • Deloitte
  2013-2015
 • Juristexamen, Stockholms universitet
  2013
 • Affärsjuridisk mastersexamen, Linköpings universitet
  2012