ivermectina para que serve how do you give ivermectin to pigs ivermectina quanto tempo para fazer efeito piolho ivermectina gotas dosis ivermectina 6 mg como devo tomar can you use ivermectin pour on for chickens how to take ivexterm pills
Tull

Tullgruppen står alltid redo att ge råd när ni står inför frågor utanför den vanliga löpande tullhanteringen såsom tullrevisioner, tullprocesser, tullvärdeutredningar, klassificeringar och uppsättande av ny supply chain. Vi agerar vidare också bollplank i löpande frågeställningar som uppkommer för våra kunder.

I vår tullgrupp återfinner ni specialister inom områdena tull, moms, punktskatt, internationell beskattning och internprissättning. Vi bemannar alltid våra uppdrag på ett sätt som innebär att vi på bästa sätt kan lösa de frågor som uppkommer i ert ärende. Vår rådgivning inom tull karaktäriseras av ett helhetstänk där kundens totala skattesituation sätts i fokus.

Johan Bengtsson
Föräldraledig, Indirekt skatt
Fredrik Mattsson
Partner, Indirekt skatt