Close popup button
Hej!
Har du en fråga gällande Tull?
Kontakta oss!
Tull

Tullgruppen står alltid redo att ge råd när ni står inför frågor utanför den vanliga löpande tullhanteringen såsom tullrevisioner, tullprocesser, tullvärdeutredningar, klassificeringar och uppsättande av ny supply chain. Vi agerar vidare också bollplank i löpande frågeställningar som uppkommer för våra kunder.

I vår tullgrupp återfinner ni specialister inom områdena tull, moms, punktskatt, internationell beskattning och internprissättning. Vi bemannar alltid våra uppdrag på ett sätt som innebär att vi på bästa sätt kan lösa de frågor som uppkommer i ert ärende. Vår rådgivning inom tull karaktäriseras av ett helhetstänk där kundens totala skattesituation sätts i fokus.

Lina Engman
Partner, Indirekt skatt
Thomas Borg
Partner, Indirekt skatt