Christina Wellmar

Christina arbetar med klienter inom flera branscher, med ett särskilt fokus på inkomstskatt kopplat till ägarledda företag och dess ägare, dvs. med de sk. 3-12 reglerna. Exempel på frågor som Christina hanterar är planering av ägarens uttag, omstruktureringar, generationsskiften och bolagsskattefrågor. Christina biträder också klienterna gentemot Skatteverket och domstol.

Karriär
 • Skeppsbron Skatt
  2020-
 • PwC
  2011-2020
 • Deloitte
  2008-2010
 • Setterwalls Advokatbyrå
  2005-2008
 • Förvaltningsrätten
  2003-2005
 • Skatteverket
  2002-2003
 • Jur. Kand, Lunds universitet
  2003