Close popup button
Hej!
Har du en fråga gällande PERSONBESKATTNING?
Kontakta oss!
PERSONBESKATTNING

För dig som arbetsgivare:
Har du som arbetsgivare frågor kring beskattning, förmåner och andra ersättningar till era anställda så kan vi hjälpa till. Har ni även frågor kring hur lön, skatt och arbetsgivaravgifter ska beräknas och rapporteras så har vi ett samarbete med Aspia som kan hjälpa till med hela eller delar av lönehanteringen för såväl lokalanställda som utlandsanställda (expatriater).
Länk till: Lönehantering via Aspia

För dig som privatperson:
Planerar du att flytta från Sverige temporärt eller permanent och vill förstå vad som gäller skattemässigt i Sverige och i det andra landet? Eller planerar du att flytta tillbaka till Sverige efter ett par år utomlands och vill förstå vilken effekt det får på din skattskyldighet? Med god framförhållning ges du de bästa förutsättningarna att göra rätt gentemot myndigheter och budgetera för dina skattekostnader.