Små & medelstora företag

Skeppsbron Skatts SME-grupp med erfarna skattespecialister hjälper små och medelstora företag inom alla branscher – oavsett om ni har verksamhet lokalt eller globalt.

Vi hjälper er med löpande skatterådgivning avseende inkomstskatt och moms och de särskilda skatteregler som gäller för fåmansföretag och dess ägare.
Vi arbetar i team utifrån de specialistkompetenser som varje uppdrag kräver. Syftet med vår rådgivning är att skapa långsiktiga värden och säkerställa en hållbar skattesituation för ditt företag. 

Vår grupp med fokus på person- och inkomstbeskattning hjälper bl a till vid följande frågeställningar:

• Omstruktureringar
• 3:12-beskattning
• Compliance/deklaration
• Generationsskiften
• Person & inkomstbeskattning
• Transaktioner
• Skatteprocesser
• Civilrättsliga avtal

MOMS

Genom rätt rådgivning och effektiva digitala arbetsprocesser kan ni känna er trygga med att ni betalar rätt moms – varken mer eller mindre.
Vår momsgrupp hjälper till med alla momsfrågor i alla typer av företag, exempelvis;

• Fastighets- och byggbranschen
• Internationell handel
• Avdragsrätt vid blandad verksamhet
• Rätt redovisningstidpunkt
• Bilar (leasing, inköp och driftkostnader)
• Utlägg, vidarefakturering

Ni kan även få hjälp med frågor gällande;
• Tull
• Punktskatt

Vill du få tips och kunskap om företagande?

På Aspias blogg delar vi med oss av moms- och skattenyheter för småföretagare.
Här hittar du också aktuell information gällande redovisning och lön.

https://kunskap.aspia.se/blogg

Har du moms- eller skattefrågor?
Kontakta oss redan idag!