Mikael Westin

Mikael arbetar med klienter inom flera branscher, med ett särskilt fokus på inkomstskatt kopplat till ägarledda företag och dess ägare, dvs med de sk. 3-12 reglerna. Exempel på frågor som Mikael hanterar är planering av ägarens löneuttag, omstruktureringar, generationsskiften och bredda/minska delägarkretsen. Mikael har även jobbat mycket med skatteprocesser.

Karriär
 • Skeppsbron Skatt
  2019-
 • PwC
  2010-2019
 • Skatteverket
  1999-2010
 • Norstedts Juridik
  1997-1999
 • Juristexamen, Umeå universitet
  1997