Ägarkollen – vi hjälper dig att få kontroll över de viktiga frågorna för dig som ägare och bolagsstrukturen

Artikel 2 – Ägarkollen, vi hjälper dig att få kontroll över de viktiga frågorna för dig som ägare och bolagsstrukturen.

Ägare till fåmansbolag har många olika frågeställningar att hålla koll på. Frågorna spänner över ett brett område och gäller inte bara själva driften av företaget och dess verksamhet utan omfattar även frågeställningar kopplade till bolagsstruktur, ägandet och familjen.

När det gäller ägandet uppkommer inte sällan frågeställningar om uttag från bolaget (lön, utdelning, pension) och hur uttagen ska beskattas. Regelverken för dessa frågor upplevs många gånger som både snåriga och komplexa. Samma sak gäller vid försäljning av aktierna – om försäljningen genomförs utan tanke på skatteeffekterna riskerar ägaren att stora delar av vinsten försvinner i skatt.

Det är inte heller ovanligt att någon av föräldrarna startat och drivit upp företaget och att barnen efter hand ska ta över ägandet och driften. I samband med generationsskiften är det en mängd frågeställningar som uppkommer och om det vill sig illa kan ett generationsskifte leda till slitningar mellan syskonen/familjen.

För att så långt som möjligt undvika framtida fällor – oavsett om det gäller utdelning, kapitalvinst, strukturfrågor, ägandet eller generationsskiftet – kan vi på Skeppsbron Skatt hjälpa dig att få kontroll genom vår tjänst -”Ägarkollen”.

Om det låter intressant är du välkommen att höra av dig till oss i SME-gruppen på Skeppsbron Skatt som jobbar med ägarledda företag.