Aktuellt

Skeppsbron Skatt är på MIPIM

Det är mycket som händer i fastighetsbranschen nu. Mikael Löwhagen, Richard Hedin Thyr, Henrik Kaarme och Debora Eriksson är på MIPIM den 13-15 mars. Hör av dig om du vill träffas på MIPIM eller diskutera de pågående förändringarna. För kontaktuppgifter … Läs mer
Nya ränteavdragsbegränsningar – proposition väntas den 16 april

Regeringen har nyligen presenterat en lista över propositioner inför våren 2018. Av listan framgår att en proposition om nya skatteregler för företagssektorn (behandlar bl.a. ränteavdragsbegränsningar) avses att presenteras för riksdagen den 16 april. Innan propositionen presenteras skickas den till Lagrådet … Läs mer

Krav på underlag för avdrag för reparation och underhåll

Uppdelning av åtgärder och utgifter mellan ombyggnad och reparation och underhåll I en nyligen meddelad dom från Kammarrätten i Jönköping (mål nr 2775-16) nekades omedelbart avdrag för utgifter för reparation och underhåll (19 kap. 2 § IL) i samband med … Läs mer


Nya förslag på skattereformer i USA och Frankrike

Den 27 september publicerades förslag på skattereformer i såväl USA som Frankrike, där nya presidenter vill sätta sin stämpel på skattesystemet. Detaljnivån i förslagen varierar, men nedan redogör Skeppsbron Skatt för de viktigaste delarna i reformerna ur ett bolagsskatteperspektiv. USA … Läs mer