Aktuellt

Frukostseminarium – Skatteeffektiva incitamentsprogram 28 februari i Malmö

Välkommen på kostnadsfritt frukostseminarium om skattefrågor kring incitamentsprogram hos Skeppsbron Skatt. Funderar ni på att sätta upp ett incitamentsprogram för era anställda och nyckelpersoner? Eller har ni ett incitamentsprogram men undrar över hur det kan effektiviseras?Beskattningskonsekvenserna varierar beroende på utformningen av programmet, och det finns många olika typer av instrument och modeller att välja bland. … Läs merDom från Högsta förvaltningsdomstolen avseende avskrivningsunderlag vid förvärv av tomträtt med byggnad

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat dom i ett mål om hur avskrivningsunderlaget för en byggnad ska bestämmas när byggnaden förvärvats tillsammans med en tomträtt. Bakgrunden är den följande. Ett bolag hade efter förvärv av tomträtter med byggnader hänfört hela anskaffningsutgiften till byggnad och gjort värdeminskningsavdrag. Skatteverket ansåg att anskaffningsutgiften skulle proportionerats mellan byggnad och mark … Läs mer


Skeppsbron Skatt Stockholm söker sommartrainee 2018

Är du juriststudent och är intresserad av skatterätt? Vill du få en bättre inblick i arbetet hos Sveriges största oberoende skatterådgivare? Som sommartrainee hos oss får du en god introduktion till arbetet som skattejurist och arbetet som konsult hos oss. Skeppsbron Skatt lämnar kvalificerad rådgivning inom områdena svensk och internationell företagsbeskattning samt mervärdesskatt. Hos oss … Läs mer


Fordran ansågs ligga utanför internbankverksamhet – nekat avdrag för förlust

I en nyligen avkunnad dom från Kammarrätten (Mål nr. 8053-16) har ett bolag nekats avdrag för förlust på en fordran på ett annat koncernföretag. Domstolen ansåg att avdragsförbudet för kapitalförluster inom intressegemenskap i 25a kap. 19 § Inkomstskattelagen var tillämpligt. Avgörande för utgången i målet var huruvida fordran var att anse som en lagertillgång i … Läs mer


Frukostseminarium i Stockholm och Malmö om avräkning av utländsk skatt

Skeppsbron Skatt bjuder in till ett frukostseminarium kring avräkning av utländsk skatt. Fokus ligger på avräkningsfrågor som är viktiga inför kommande bokslut, men vi tar också upp en del långsiktiga planeringsmöjligheter. Bokslutsfrågor som berörs: Spärrbeloppsberäkningen: – Definition av utländsk nettoinkomst (inkomster samt kostnadsallokering) – Sammanlagd inkomst och koncernbidragsplanering – Övriga aspekter, t.ex. hantering av periodiseringsfond … Läs merKrav på underlag för avdrag för reparation och underhåll

Uppdelning av åtgärder och utgifter mellan ombyggnad och reparation och underhåll I en nyligen meddelad dom från Kammarrätten i Jönköping (mål nr 2775-16) nekades omedelbart avdrag för utgifter för reparation och underhåll (19 kap. 2 § IL) i samband med ombyggnad. Kammarrätten konstaterar att rätt till omedelbart avdrag för utgifter för reparation och underhåll kan … Läs mer


Välkommen till ett fördjupat seminarium om ränteavdrag den 14 november 2017

Skeppsbron Skatt bjuder in till en förmiddag med särskilt fokus på de föreslagna ränteavdragsreglernas betydelse för fastighetsbranschen, internationella koncerner och pågående ränteavdragsprocesser. Plats: Myntkabinettet, Slottsbacken 6 i Stockholm Anmälan: SEMINARIET ÄR FULLBOKAT! Agenda: 8.45-9.15  Frukost och registrering 9.15-10.15  Gemensam inledande överblick av det föreslagna regelpaketet – Innehållet i Finansdepartementets promemoria om nya skatteregler för företagssektorn … Läs mer