Taxand Economic Employer Survey 2024

Vi är glada över att både ha bidragit till och varit en av drivkrafterna bakom 2024 års upplaga av Taxands undersökning om ”Economic Employer”. ”Ekonomisk arbetsgivare” är ett begrepp som används i många länder för att definiera en individs verkliga ”arbetsgivare” för skatteändamål.

Undersökningen är ett viktigt hjälpmedel som beskriver tillvägagångssättet för skatteförvaltningar över hela världen, där varje land har bidragit med information som ger dig en vägledning för att hantera de inledande frågorna som varje arbetsgivare med en internationellt rörlig arbetskraft bör betänka.

Gränsöverskridande arbetsmöjligheter fortsätter att driva på globaliseringen av arbetsteam och därför erbjuder vi vår guide som en resurs för arbetsgivare med personal som arbetar i flera jurisdiktioner.

På företagsnivå ligger nyckeln till en robust process alltjämt i framförhållning.  Detta kräver kompetent, specifik skatterådgivning och i första hand en medvetenhet hos arbetsgivarna om de potentiella fallgropar som ger upphov till frågor och risker.

Vi hoppas att du tycker att vår guide är en användbar tillgång för att identifiera sådana fall och vi och våra kollegor står till ditt förfogande för att hjälpa dig

Ta del av Skeppsbron Skatts lokala insikter och kunskaper:
Economic Employer Survey Sweden

Ladda ner den kompletta guiden här:
Taxand Global Economic Employer Survey 2024 – Taxand
(Länk till Taxands webbplats)

Observera att detta dokument ger en översikt, det ska endast ses som en guide, du rekommenderas att söka kompetent skatterådgivning baserat på fakta och omständigheter som är specifika för ditt företag.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss! våra kollegor står till ditt förfogande för att hjälpa dig.

Pernilla van der Capellen
Partner, Global Mobility Services, Private Client Services