Välkommen till våra seminarier

24 & 25 september
Seminarium gällande den allmänna fastighetstaxeringen i Stockholm och Malmö
28 september
Välkommen till höstens seminarium i Fastighetsmomsgruppen
18 & 20 september
Frukostseminarium med anledning av OECDs nya rapport om finansiella transaktioner
25 oktober 2018
Skeppsbron Skatt i Malmö bjuder in till forum för fastighetsmomsfrågor