Välkommen till våra seminarier

02.12.2019
Ränteseminarium för kommuner och kommunala bolag
10 oktober
Välkommen till höstens seminarium i Fastighetsmomsgruppen Stockholm