Välkommen till våra seminarier

06.02.2020
Frukostseminarium med nyheter för fastighetsbranschen!
02.12.2019
Ränteseminarium för kommuner och kommunala bolag
10 oktober
Välkommen till höstens seminarium i Fastighetsmomsgruppen Stockholm