Välkommen till våra seminarier

2020.12.03
Webinar - Svenska momslagens regler om jämkning underkända
10.11.2020
Uthyrning av personal i Öresundsregionen  – effekter avseende beskattning och socialavgifter
Webinar om nya e-handelsregler på momsområdet
OBS! Kursen "Fällor och fel i momshanteringen" är framflyttad!
27.08.2020
Webinar - Sverige inför det ekonomiska arbetsgivarbegreppet och rapporteringsskyldigheter för utländska företag den 1 januari 2021
6 seminarietillfällen i november 2020
Skeppsbron Skatt bjuder in till kurs om fällor och fel i momshanteringen 2020!
17.04.2020
INSTÄLLT! Webinar - Övergången till ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp
30.03.2020
WEBINAR - Regeringens och andra likviditetsförstärkande åtgärder för fastighetsbranschen
02.04.2020
WEBINAR - Internprissättning och finansiella transaktioner
26.03.2020/27.03.2020
INSTÄLLT! - Frukostseminarium inför deklarationen!
13.03.2020
Skeppsbron Skatt & Aspia Uppsala bjuder in till frukostseminarium med nyheter inom inkomstskatt och moms
06.02.2020 / 11.02.2020
Frukostseminarium med nyheter för fastighetsbranschen!