Välkommen till våra seminarier

23 maj
Skeppsbron Skatts Varuhandelsgrupp i Malmö inbjuder till vårens seminarium den 23 maj

Malmö 23 maj

09.00 – 09.30 Frukost

09.30 - 12.00 Seminarium och work-shop

12.00 – 13.00 Gemensam lunch