Leila Bigzadeh

Leila arbetar med klienter inom flera branscher, med ett särskilt fokus på frågor som rör beskattning av incitamentsprogram samt frågor om beskattning av individer bosatta i Sverige och utomlands.

Karriär
  • Skeppsbron Skatt
    2023-
  • Skatteverket
    2023-2023
  • Juristexamen, Stockholms universitet,
    2023