Close popup button
Hej!
Har du en fråga gällande M&A och Private Equity?
Kontakta oss!
M&A och Private Equity

Skeppsbron Skatts M&A-grupp består av specialiserade skatterådgivare som bistår vid exempelvis due diligence, strukturering samt SPA- och försäkringsfrågor. Vi guidar dig genom de olika stegen i M&A-processen.

Arbetet utförs integrerat med vår Taxandfirma Alvarez & Marsal (Norden-kontor i Stockholm) som täcker hela den finansiella rådgivningen inom M&A.

Vårt nätverk Taxand, och då speciellt tjänsteområdet M&A, medför att vi tar projektansvar för samtliga inblandade jurisdiktioner.

För att hela tiden hålla materiell spetsnivå arbetar våra M&A-rådgivare även med annan rådgivning och vi involverar rådgivare från andra specialistområden i varje transaktion.

Skeppsbron Skatts mål är att utveckla och erbjuda marknadens bästa M&A-tjänster med fokus på kommersiella överväganden