Alina Lundberg
Föräldraledig, Incitamentsprogram
Stockholm

Alina arbetar med klienter inom flera branscher, med ett särskilt fokus på frågor som rör beskattning av incitamentsprogram samt frågor om beskattning av individer bosatta i Sverige och utomlands.

Karriär
  • Skeppsbron Skatt
    2021-
  • PwC
    2015-2021
  • Affärsjuridisk masterexamen,
    2015
  • Linköpings universitet