Plånboksfrågor – planera din skatt

Vi börjar närma oss slutet av år 2023 och inför årsskiftet har vi några generella tips.

Genom kapitalvinstplanering kan man påverka sin skatteposition och på så sätt behålla mer pengar i plånboken. Kapitalvinstplanering handlar om att strategiskt planera och hantera kapitalvinster i syfte att optimera skattebördan. Om du har möjlighet kan det vara bra att planera när du ska realisera kapitalvinster och kapitalförluster för att optimera skattekonsekvenserna.

 

  • Om du har en tjänsteinkomst och en kapitalförlust på marknadsnoterad aktie får du skattereduktion mot den skatt du har på dina vanliga tjänsteinkomster. Beräkningen av skattereduktionen bygger på att förlusten först kvoteras till 70 %. Därefter får du skattereduktion med 30 procent av det kvoterade beloppet upp till 100 000 kr och med 21 % av den del som överstiger 100 000 kr. Det innebär att en förlust om 1 000 000 kr först kvoteras till 700 000 kr och skattereduktionen som du erhåller blir maximalt 156 000 kr (dvs 100 000 kr x 30 % + 600 000 kr x 21 %).

 

  • Om du har en kapitalvinst och kapitalförlust på marknadsnoterade aktier kan du kvitta vinsten och förlusten mot varandra. Kvittningen sker då utan att förlusten kvoteras. Om du under 2023 har sålt noterade aktier med förlust om exempelvis 500 000 kr och under samma år sålt noterade andelar med motsvarande vinst skattar du inte något på vinsten och får då full effekt av förlustavdraget. Om kapitalförlusten överstiger kapitalvinsten sker skattereduktion på överskjutande del av förlusten enligt ovan.

 

  • Om du har avyttrat aktier i fåmansaktiebolag (onoterad aktie) med vinst och samtidigt avyttrat marknadsnoterade aktier med förlust, kan du kvitta förlusten mot den kapitalbeskattade delen av vinsten utan att förlusten på de noterade andelarna först kvoteras till 70 %.

 

  • Om du har erhållit utdelning från fåmansaktiebolag (onoterad aktie) eller från noterade aktier, samt under samma år har sålt marknadsnoterade aktier med förlust, kvittas förlusten mot den kapitalbeskattade delen av utdelningen. Notera att förlusten på de marknadsnoterade aktierna kvoteras till 70 % innan kvittning.

 

Sitter du med en förlustaktie , kan det kanske därför vara intressant att sälja aktien innan årsskiftet i syfte att sänka din skatt på övriga inkomster.

Annat som kan vara bra att tänka på är följande; 

  • om du och din make/sambo har anlitat hantverkare för ett renoveringsprojekt som kommer pågå under både 2023 och 2024, bör ni be hantverkaren fakturera er under år 2023 för utfört arbete under året i syfte att ni ska kunna utnyttja rotavdraget för både år 2023 och 2024. Notera att betalningen ska ha skett under år 2023 och om en del av fakturan avser förskottsbetalning ska hantverkaren ha utfört arbetet senast den 31 januari 2024 för att du ska ha rätt till rotavdrag. Vidare måste hantverkaren ansöka om rotavdrag före den 31 januari 2024.

 

  • om din slutliga skatt inte räcker kan det vara fördelaktig att ni som är makar eller sambos med gemensamt hushåll omfördelar rotavdraget eller rutavdraget mellan er.

 

  • om du har räntor på ett lån som du själv varit personligt betalningsansvarig för kan du göra avdrag på den totala skatten (dvs få skattereduktion) med upp till 30 % av räntekostnaden på dina lån upp till 100 000 kr och har du räntekostnader över 100 000 kr får du dra av 21 % på den del som överstiger 100 000 kr.

 

  • om du och din make/sambo har ett gemensamt lån kan det finnas anledning att se över er gemensamma räntesituation. Makar eller sambos med gemensamt lån med gemensamt betalningsansvar kan fördela ränteutgiften på annat sätt än banken i syfte att minska den totala skatten för de båda.

 

  • om du har ett underskott på ditt skattekonto för år 2023 bör du göra en skatteinbetalning senast till 12 februari 2024. Ett underskott kan uppkomma vid försäljning av privatbostad eller om du har sålt aktier med vinst. Räntenivån på skattekontot har förändrats under året och låg kostnadsränta (om 5 %) utgår redan f.r.o.m. 13 februari för skattebelopp över 30 000 kr.

 

Vill du ha en översyn av din privata situation och vilka möjligheter som finns för just dig, hör av dig till oss på Skeppsbron Skatt!