Louise Lindefelt

Louise har erfarenhet inom såväl svensk som internationell beskattning och arbetar med klienter inom flera branscher. Louise har ett särskilt fokus på inkomstskattefrågor för små och medelstora företag och bistår bl.a. med rådgivning kring de s.k. 3:12 - reglerna, omstruktureringar, generationsskiften och köp och försäljning av företag. Vidare upprättar Louise olika civilrättsliga dokument som t.ex. avtal för interna och externa överlåtelser av aktier, aktieägaravtal och gåvobrev m.m. Louise driver även skatteprocesser inför Skatteverket och i domstol.

Karriär
 • Skeppsbron Skatt
  2020-
 • PwC
  2016-2020
 • Skatteverket
  2016
 • Affärsjuridisk examen, Magisterexamen i skatterätt
 • Karlstads universitet
  2016