Louise Lindefelt

Louise arbetar med företagsbeskattning och har en särskild inriktning mot fastighets- och byggbranschen. Louise kan också bistå med rådgivning kring de s.k. 3:12-reglerna, omstruktureringar, generationsskiften samt köp och försäljning av företag. Louise är verksam inom Fastighetsgruppen på Skeppsbron Skatt.

Karriär
 • Skeppsbron Skatt
  2020-
 • PwC
  2016-2020
 • Skatteverket
  2016
 • Magisterexamen Skatterätt
 • Karlstads universitet
  2016
 • Affärsjuridisk examen,
 • Karlstads universitet
  2013