Louise Lindefelt

Louise arbetar med klienter inom flera branscher. Louise har ett särskilt fokus på inkomstskattefrågor och legalfrågor för små- och medelstora företag samt dess ägare. Louise bistår bl.a. med rådgivning kring de s.k. 3:12-reglerna, omstruktureringar, generationsskiften samt köp och försäljning av företag. Vidare upprättar Louise olika civilrättsliga dokument som t.ex. avtal för interna och externa överlåtelser av aktier, fastigheter och verksamheter, aktieägaravtal, gåvobrev och äktenskapsförord m.m. Louise driver även skatteprocesser inför Skatteverket och i domstol.

Karriär
 • Skeppsbron Skatt
  2020-
 • PwC
  2016-2020
 • Skatteverket
  2016
 • Affärsjuridisk examen, Magisterexamen i skatterätt
 • Karlstads universitet
  2016