Höjd kostnadsränta för underskott på skattekonto och skatteanstånd

Kostnadsräntan för underskott på skattekonto har höjts igen och gäller fr.o.m. 1 februari 2023.  Kostnadsräntan höjdes tidigare i november 2022 efter att ha varit historiskt låg under väldigt många år. Därför förväntas kostnadsräntan få en större betydelse för såväl företag som privatpersoner.

Kostnadsränta betalas för underskott på skattekonto t.ex. obetald kvarskatt.

Kostnadsränta betalas också när anstånd med skattebetalning har beviljats av Skatteverket. Detta gäller även vid de s.k. tillfälliga anstånden för företag (p.g.a. coronapandemin, inflation och energipriser).

Det finns två olika nivåer av kostnadsränta på skattekonto.

  • Låg kostnadsränta 3,75 % (tidigare 2,5 %)
    Utgår på underskott på skattekonto fram till förfallodagen eller vid anstånd.

  • Hög kostnadsränta 18,75 % (tidigare 17,5 %)
    Utgår på underskott på skattekonto efter förfallodagen.

Tänk på att kostnadsränta på skattekonto inte är skattemässigt avdragsgill. Den faktiska kostnaden blir alltså i regel högre än motsvarande räntenivå på t.ex. ett banklån.

Fysiska personer med hög skatt att betala bör göra skatteinbetalning senast till 13 februari 2023. Låg kostnadsränta utgår redan efter detta datum för skattebelopp över 30 000 kr.

Det samma gäller aktiebolag och andra juridiska personer som har beskattningsår som avslutas 31 december (kalenderår). För juridiska personer med brutet räkenskapsår beror detta datum på vilken period som beskattningsåret avslutas.

Vid ett överskott på skattekonto erhålls istället en Intäktsränta. Intäktsräntan återinfördes i november 2022 och har nu höjts till 1,6875 %.

Kontakta oss vid frågor!