Mandana Boss

Mandana arbetar med företagsbeskattning inom flera branscher med ett särskilt fokus på ägarledda företag och dess ägare, dvs med de s.k. 3:12 reglerna. Mandana har även bred kompetens inom internationell beskattning både för företag och privatpersoner. Professionella fokusområden är inkomstskatt för svenska och internationella bolag och koncerner, omstruktureringar, koncernbeskattning, köp och försäljningsplanering för bolag och privatpersoner och generationsskiften. Mandana biträder också klienterna gentemot Skatteverket och domstol.

Karriär
 • Skeppsbron Skatt
  2021-
 • BDO
  2020-2021
 • KPMG
  2016-2020
 • PwC
  2009-2016
 • Skatteverket
  2007-2009
 • Juristexamen, Uppsala universitet
  2007
 • Law School, University of Minnesota
  2006