can you overdose your dog on ivermectin ivermectin dosage for rosacea what foods contain ivermectin what are the side effects of ivermectin in humans ivermectin for humans for sale online
Carl Östlund

Carl arbetar med företagsbeskattning inom flera olika branscher med ett särskilt fokus på ägarledda företag/tillväxtbolag och dess ägare, dvs med de sk. 3-12 reglerna. Carl har även erfarenhet av skatteprocesser hos Skatteverket och i Domstol.

Karriär
 • Skeppsbron Skatt
  2019-
 • Förvaltningsrätten i Stockholm
  2018-2019
 • Skatteverket
  2014-2018
 • Juristexamen, Stockholms Universitet
  2014