Aktuellt

Skatteverket kommenterar beräkning av skattetillägg

Högsta förvaltningsdomstolen prövade under hösten frågan om på vilket underlag ett skattetillägg skulle beräknas för två bolag som lämnat in ofullständiga momsdeklarationer. Deklarationerna var ofullständiga i så mening att innehöll bristfälliga uppgifter om såväl ingående som utgående moms. Efter förfrågan från Skatteverket inkom bolagen med nya deklarationer vilka innehöll fullständiga uppgifter om in- och utgående … Läs mer


Prövningstillstånd angående avskrivningsunderlag vid förvärv av tomträtt och byggnad

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har beviljat prövningstillstånd i fråga om hur avskrivningsunderlaget ska beräknas vid förvärv av byggnad och tomträtt. Bakgrunden är den följande. Ett bolag hade efter förvärv av tomträtter med byggnader hänfört hela anskaffningsutgiften till byggnad och gjort värdeminskningsavdrag. Skatteverket ansåg att anskaffningsutgiften skulle proportionerats mellan byggnad och mark och medgav därmed inte avdrag … Läs mer


Frukostseminarium Malmö – Nya regler vid paketering av fastigheter

Fastighetspaketeringsutredningen förväntas redovisa sitt uppdrag senast den sista mars. Nya regler förväntas öka skattebelastningen vid avyttring av fastigheter. Skeppsbron Skatt presenterar och analyserar effekterna av nya regler. Datum: Torsdag 6 april 2017 Tid: 09:00 – 10:30 med kaffe och smörgås från kl. 08:30 Plats:  Vårt kontor på Skeppsbron 5 i Malmö Anmälan:  Anmäl er genom … Läs mer


Frukostseminarium Stockholm – Nya regler vid paketering av fastigheter

Fastighetspaketeringsutredningen förväntas redovisa sitt uppdrag senast den sista mars. Nya regler förväntas öka skattebelastningen vid avyttring av fastigheter. Skeppsbron Skatt presenterar och analyserar effekterna av nya regler. Datum: Onsdag 5/4 2017 Torsdag 6/4 2017 Tid: 09:00 – 11:00 med kaffe och smörgås från kl. 08:30 Plats: Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm Observera att antalet platser är … Läs mer


Avdrag för representationskostnader

Från och med den 1 januari 2017 har reglerna kring avdragsrätt avseende representationskostnader ändrats. Ändringarna innebär att kostnader för representationsluncher- och middagar inte längre är avdragsgilla vid inkomstbeskattningen. Enklare förfriskningar, så som exempelvis icke-alkoholhaltiga drycker, tilltugg, frukt och kakor, är dock fortsatt avdragsgilla med ett maximalt belopp om 60 kronor. Regeringen motiverar den inskränkta avdragsrätten … Läs mer


Nya regler om avdrag för moms på kostnader för representation

Från och med ingången av 2017 gäller nya regler om avdrag för ingående moms på kostnader för mat och dryck i samband med representation. Ikraftträdandet innebär att den tidigare ordningen, vilken i princip innebar att tre olika avdragssystem tillämpades parallellt, är överspelad från och med i år. Förutsatt att kostnaden har ett omedelbart samband till … Läs mer


Förslag att beskatta finansiell verksamhet

Den 7 november 2016 lämnades betänkandet ”Skatt på finansiell verksamhet” över till regeringen. I betänkandet föreslås en helt ny skatt, särskilt riktad mot den finansiella sektorn. Bakgrunden till utredningen är att regeringen anser att undantaget från moms ger den finansiella sektorn en omotiverad skattefördel. Skattskyldiga för den nya skatten föreslås vara dem som omsätter finansiella tjänster … Läs mer