Aktuellt

Ändrade skatteregler för ägare till fåmansbolag

Inbjudan till seminarium den 10 november 2016 Välkommen till frukostseminarium den 10 november kl 08.00-09.30 på vårt kontor på Skeppsbron 5 i Malmö. Seminariet inleds klockan 08.30 och beräknas pågå ca en timme. Frukost serveras från klockan 08.00. Utredningen om översyn av 3:12-reglerna lämnar den 1 november sitt förslag om ändringar i regelverket. Utredningens uppdrag … Läs merAvdragsrätt för moms vid försäljning till underpris – EU-dom

En nederländsk kommun lät uppföra två byggnader. Kommunen överlät byggnaderna till en stiftelse mot en ersättning motsvarande tio procent av produktionskostnaderna. Kommunen debiterade moms på överlåtelsen. Stiftelsen upplät sedan vederlagsfritt delar av byggnaderna till tre friskolor. Stiftelsen upplät övriga delar till andra hyresgäster mot ersättning. De senare upplåtelserna omfattades av momsplikt. Med hänsyn till att … Läs merSkeppsbron Skatt söker junior skattekonsult med inriktning mot Transfer Pricing

Vi söker dig som nyligen tagit juristexamen eller som arbetat något år samt är genuint intresserad av skatterättsliga frågeställningar och särskilt frågor som rör Transfer Pricing. Vidare har du en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska. Som person är du ambitiös, analytisk och noggrann. Skeppsbron … Läs mer


Högintressant internationellt momsseminarium i Düsseldorf i höst

International VAT Expert Academy håller ett tredagars momsseminarium innehållande ett antal workshops där olika momsfrågeställningar kommer att avhandlas. De personer som leder respektive workshop är samtliga mycket erfarna momskonsulter, om ni gör affärer på den europeiska marknaden är det sannolikt så att ni kommer att ha nytta av valda delar av konferensen.  För mer information kring … Läs mer


Brexit och momsen

Som bekant röstade Storbritannien den 23 juni för att lämna EU. Om valresultatet leder till att Storbritannien de facto lämnar EU kommer Storbritannien inte längre att vara skyldigt att följa EU:s regelverk gällande moms och tull. För svenska bolag som handlar med brittiska bolag (såväl varor som tjänster inkluderade) kan effekterna därmed komma att bli … Läs mer


Högsta förvaltningsdomstolen om beräkning av ränta på felaktigt uttagen kupongskatt

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelade den 23 juni 2016 dom avseende frågan enligt vilka grunder ränta ska beräknas då kupongskatt återbetalas till följd av uttag i strid med EU-rätten. Sverige tar regelmässigt ut kupongskatt på utdelningar från svenska bolag till utländska ägare. I vissa situationer är sådant skatteuttag inte förenligt med EU-rätten. Felaktigt uttagen skatt har … Läs mer


HFD: Korrigeringsregeln tillämplig på förändring av avtalsvillkor

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har i dom den 6 juni förklarat att 14 kap. 19 § inkomstskattelagen (s.k. korrigeringsregeln) kan tillämpas när ett avtal med ett visst villkor ersätts med ett avtal med ett sämre men i och för sig marknadsmässigt villkor. Bakgrunden var i korthet följande. Nobel Biocare Holding AB (bolaget) ingick ett koncerninternt låneavtal … Läs mer


VAT on admission to events in Sweden

On 26 May 2016, the Swedish Tax Agency (‘the STA’) published a new guideline concerning place of supply of services related to admission to cultural, artistic, sporting, scientific, educational, entertainment or similar events, such as fairs and exhibitions, when the purchaser is a taxable person. As a main rule for taxation of services, a supplier … Läs mer