Aktuellt

Förslag att beskatta finansiell verksamhet

Den 7 november 2016 lämnades betänkandet ”Skatt på finansiell verksamhet” över till regeringen. I betänkandet föreslås en helt ny skatt, särskilt riktad mot den finansiella sektorn. Bakgrunden till utredningen är att regeringen anser att undantaget från moms ger den finansiella sektorn en omotiverad skattefördel. Skattskyldiga för den nya skatten föreslås vara dem som omsätter finansiella tjänster … Läs mer

Stopplagstiftning gällande s.k. kattrumpor

Regeringen lämnade igår kväll en skrivelse till riksdagen där man aviserade kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017. Bestämmelserna föreslås dock vara tillämpliga från och med den 28 oktober 2016, dvs. det rör sig om en s.k. … Läs mer


Ställningstagande från Skatteverket om avdragsrätt för holdingbolag och riskkapitalbolag

Skatteverket har den 7 oktober 2016 publicerat ett ställningstagande där man redovisar sin syn på hur avdragsrätten för ingående moms ska hanteras hos aktiva respektive passiva holdingbolag samt riskkapitalbolag. Skeppsbron Skatt redogör nedan för huvudbeståndsdelarna i ställningstagandet samt redovisar sin syn på frågeställningarna. Begränsad avdragsrätt om passivt ägande Ett holdingbolag är enligt gällande praxis från … Läs mer


Regeringen föreslår nya regler för informationsutbyte och dokumentation vid internprissättning

Regeringen har lämnat en lagrådsremiss med förslag för att genomföra OECD:s multilaterala avtal om land-för-land-rapportering på skatteområdet samt EU-direktivet med samma syfte. Land-för-land-rapportering innebär bl.a. att multinationella koncerner ska redovisa uppgifter för varje stat som de finns i enligt en struktur framtagen av OECD i det s.k. BEPS-arbetet. Syftet är att ge skattemyndigheterna bättre underlag … Läs mer


Skeppsbrodagarna 2016

14 november i Stockholm på Berns 17 november i Malmö på Malmö Börshus Välkommen till en intressant skattedag med efterföljande mingel Ur programmet: INTERNATIONELL UTBLICK Post BEPS EU:s Anti Tax Avoidance Directive (ATAD) m.m. Övriga väntade EU-direktiv på skatteområdet, CCTB m.fl State aid – EU:s statsstödsregler NYA UTREDNINGAR 3:12-utredningen – bara förlorare? Bankskatt – ny … Läs mer


Ändrade skatteregler för ägare till fåmansbolag – seminarium i Malmö

Inbjudan till seminarium den 10 november 2016 Välkommen till frukostseminarium den 10 november kl 08.00-09.30 på vårt kontor på Skeppsbron 5 i Malmö. Seminariet inleds klockan 08.30 och beräknas pågå ca en timme. Frukost serveras från klockan 08.00. Utredningen om översyn av 3:12-reglerna har nu lämnat sitt förslag till ändringar i regelverket. Förslagen innefattar bland … Läs mer