Aktuellt

HFD: Korrigeringsregeln tillämplig på förändring av avtalsvillkor

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har i dom den 6 juni förklarat att 14 kap. 19 § inkomstskattelagen (s.k. korrigeringsregeln) kan tillämpas när ett avtal med ett visst villkor ersätts med ett avtal med ett sämre men i och för sig marknadsmässigt villkor. Bakgrunden var i korthet följande. Nobel Biocare Holding AB (bolaget) ingick ett koncerninternt låneavtal … Läs mer


VAT on admission to events in Sweden

On 26 May 2016, the Swedish Tax Agency (‘the STA’) published a new guideline concerning place of supply of services related to admission to cultural, artistic, sporting, scientific, educational, entertainment or similar events, such as fairs and exhibitions, when the purchaser is a taxable person. As a main rule for taxation of services, a supplier … Läs mer


Förslag på nya dokumentationsregler i linje med BEPS presenterat av Skatteverket

Skatteverket lämnade i slutet av april in ett lagstiftningsförslag för implementering av internprissättningsdokumentation i enlighet med Action 13 i BEPS projektet samt regler för automatiskt utbyte av land-för-land rapporter. De nya dokumentationsreglerna innehåller tre olika delar; land-för-land rapporten, masterfile och localfile. Finansdepartementet kommer troligtvis redan under hösten att ta fram en proposition baserat på förslaget. … Läs mer


Värdeminskningsavdrag vid förvärv av bebyggd tomträtt

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 12 april 2016 prövat hur anskaffningsutgiften ska fördelas vid förvärv av bebyggd tomträtt. Kammarrätten ansåg att hela anskaffningsutgiften ska hänföras till byggnad vid beräkningen av värdeminskningsavdrag. Bakgrunden var att ett bolag förvärvat ett flertal bebyggda tomträtter. Bolaget ansåg att hela anskaffningsutgiften skulle anses avse byggnad och yrkade således … Läs mer


Högsta förvaltningsdomstolen om skatterättslig hemvist för fonder

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i dom den 15 april slagit fast att en svensk värdepappersfond har skatterättslig hemvist i Sverige i den mening som avses i OECD:s modellavtal. Svenska värdepappersfonder är enligt bestämmelser i inkomstskattelagen obegränsat skattskyldiga i Sverige. Sedan den 1 januari 2012 gäller dock att sådana fonder inte betalar någon skatt på inkomst … Läs mer


Är ni säkra på klassificeringen av era importerade produkter?

När varor importeras till EU bestäms tullsatsen utifrån vad det är för vara som importeras (s.k. klassificering). Beroende på hur varan klassificeras kan tullsatsen vara allt från noll till över tio procent. Klassificering av varor sker med stöd av tulltaxan i enlighet med särskilda klassificeringsregler. Frågor av betydelse för klassificeringen är bl.a. varornas material, hur … Läs merSkeppsbron Skatt momsgrupp inbjuder till vårens seminarium i fastighetsgruppen

Skeppsbron Skatt momsgrupp inbjuder till vårens seminarium i fastighetsgruppen Ni inbjuds härmed till vårens seminarium i fastighetsgruppen vilket kommer att äga rum tisdagen den 17 maj kl. 09.00 – 13.00 i våra lokaler på Skeppsbron 20 i Stockholm respektive torsdagen den 19 maj kl. 09.00 – 13.00 i våra lokaler på Skeppsbron 5 i Malmö. … Läs mer


Kammarrätten om momsavdrag i bankverksamhet

Skatteverket beslutade efter revision av en banks verksamhet att justera storleken på avdraget för ingående moms. Banken bedrev sin verksamhet, som bestod av både momspliktig och momsfri verksamhet, inom ramen för en momsgrupp. För olika delar av verksamheten (corporate finance, värdepappersförvaltning etc.) tillämpades olika beräkningsmodeller för att fastställa hur stor del av den ingående momsen … Läs mer


Skeppsbron Skatt inbjuder till frukostseminarium om ny tullagstiftning

Den 1 maj 2016 träder en ny tullkodex inom EU i kraft och samtidigt också en helt ny tullag. Skeppsbron Skatts Tullgrupp bjuder härmed in till ett kostnadsfritt frukostseminarium där vi kommer att gå igenom de viktigaste förändringarna och hur de kan påverka ert företag. Innehåll Vi kommer att avhandla bl.a. följande vid seminariet: Övergång till … Läs mer