Bolagsdeklaration och skatteberäkning

Skeppsbron Skatt hjälper till med rådgivning i samband med upprättande av bolagsdeklarationer och skatteberäkningar. Vi har lång erfarenhet och hjälper många större företag och koncerner med kvalificerad skatterådgivning inom området.

Exempel på vad vi kan hjälpa till med:

  • Upprätta eller granska skatteberäkningen inför bokslut
  • Upprätta eller granska bolagets inkomstdeklaration
  • Koncernbidragsplanering
  • Hantering av ränteavdrag, kvarstående räntenetto och räntekvittning
  • Analys av den skattemässiga hanteringen av exempelvis särskilda transaktioner, specifika intäkts/kostnadsposter och spärrade underskott
  • Beräkning av underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader
  • Utformning av öppna yrkanden i deklarationen
  • Besvara frågor från Skatteverket

 

Vårt skatteberäkningsverktyg är ett mycket användbart hjälpmedel vid skatteberäkning, beräkning av avdragsgill ränta enligt räntebegränsningsreglerna samt för planering av koncernbidrag och räntekvittning. Vi erbjuder verktyget utan kostnad inom ramen för vår ordinarie rådgivning.

Läs mer om Skeppsbron Skatt Skatteberäkningsverktyg

Tveka inte att höra av dig med små eller stora frågor inför arbetet med skatteberäkning och deklaration!