Close popup button
Hej!
Har du en fråga gällande Skatteberäkning och bolagsdeklaration?
Kontakta oss!
Skatteberäkning och bolagsdeklaration

Skeppsbron Skatt tillhandahåller rådgivning i samband med upprättande av skatteberäkningar och bolagsdeklarationer. Vi har lång erfarenhet och hjälper många större företag och koncerner med kvalificerad skatterådgivning inom området.

Exempel på vad vi kan hjälpa till med:

  • Upprätta eller granska bolagets skatteberäkning inför bokslut
  • Koncernbidragsplanering
  • Hantering av ränteavdrag, kvarstående räntenetto och räntekvittning
  • Analys av den skattemässiga hanteringen av exempelvis särskilda transaktioner, specifika intäkts/kostnadsposter och spärrade underskott
  • Upprätta eller granska bolagets inkomstdeklaration
  • Beräkning av underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader
  • Utformning av öppna yrkanden i deklarationen
  • Besvara frågor från Skatteverket

Vårt skatteberäkningsverktyg är ett mycket användbart hjälpmedel vid skatteberäkning, beräkning av avdragsgill ränta enligt räntebegränsningsreglerna samt för planering av koncernbidrag och räntekvittning. Vi erbjuder verktyget utan kostnad inom ramen för vår ordinarie rådgivning.

Läs mer om Skeppsbron Skatt Skatteberäkningsverktyg

Tveka inte att höra av dig med små eller stora frågor inför arbetet med skatteberäkning och deklaration!