Ulf Hedström
Fokusområden
Ulf arbetar med klienter inom flertalet branscher och är särskilt inriktad mot fastighets- och byggbranschen samt bank-, finans- och försäkringsbranschen. Utöver framåtsyftande rådgivning är Ulf särskilt inriktad mot att driva momsfrågor via förhandsbesked i Skatterättsnämnden samt momstvister gentemot Skatteverket i domstol.
Karriär
 • Skeppsbron Skatt
  2023-
 • PwC
  2006-2023
 • KPMG
  1998-2005
 • Arthur Andersen
  1996-1997
 • Kammarrätten i Göteborg
  1992-1995
 • Förvaltningsrätten i Göteborg
  1989-1991
 • Jur. Kand, Uppsala universitet
  1989