Portugal avskaffar NHR-regelverket (särskilda skatteregler för inflyttade personer)

Portugals särskilda skatteregler – ”Non Habitual Resident Regime” (”NHR-reglerna”) som ger en förmånlig beskattning för nyinflyttade personer kommer avskaffas vid årsskiftet. Till skillnad från den svenska progressiva skatten möjliggör NHR-reglerna generellt sett en låg eller obefintlig inkomstskatt under en tioårsperiod för personer som väljer att bosätta sig i Portugal. Skattereglerna leder ofta till en skatt om 25 % på svenska pensioner. För denna skattenivå krävs dock att personen är att ses som begränsat skattskyldig i Sverige. När reglerna avskaffas kommer inkomsterna i stället att beskattas enligt en progressiv skatteskala.

Det finns fortfarande möjlighet att erhålla NHR-status och därmed omfattas av de förmånliga beskattningsreglerna. Det förutsätter att individen är registrerad som ”Non Habitual Resident” när den nya lagen träder i kraft, vilket beräknas vara 1 januari 2024, och att kraven för denna registrering är uppfyllda innan den 31 december 2023. Om dessa krav är uppfyllda får  individer ansöka om att få ta del av NHR-reglerna fram till 31 mars 2024. Den slutliga parlamentariska omröstningen avseende det nya regelverket kommer äga rum mellan den 23 november och 29 november.

Går du i tankarna att flytta till Portugal, eller är du rentav redan bosatt i landet och önskar att få rådgivning kring eventuell påverkan för dig, är du välkommen att kontakta oss på Skeppsbron Skatt. Skeppsbron Skatt är en del av det internationella skattenätverket Taxand, vilket innebär att vi i samarbete med Taxands Portugalfirma kan erbjuda skatterättslig spetskompetens i Portugal.

Pernilla van der Capellen
Partner, Global Mobility Services, Private Client Services
Felix Schöttle
Global Mobility Services